Týdenní kurz

„Cesta k profesionální kvalitě“

Týdenní pobyt v přírodním prostředí v kraji pod Ještědem (se zajištěným ubytováním a stravováním) napomůže tomu, abyste v šedesáti hodinách svůj mluvní projev trvale zkvalitnili.

ZÁKLADNÍ TÉMATA JEDNOTLIVÝCH DNŮ:

1. den: Nahrávka úvodní úrovně mluvy jednotlivých účastníků, seznámení se Sedmerem
2. den: Sedmero – dýchání při tvorbě vokálů
3. den: Sedmero – dýchání při tvorbě konsonant
4. den: Sedmero – barva hlasu, dynamika, tempo
5. den: Technika čtení neznámého textu, tréma a hlasová hygiena
6. den: Práce s podtextem slov, vedení rozhovoru, slovní asociace
7. den: Přednáška s digitální prezentací, nahrávka mluvy jednotlivých účastníků

POKROČILEJŠÍ TÉMATA 

  • Podtext pozměňuje slovníkový význam slov. Srozumitelná a znělá mluva – to by měla být samozřejmost; je však pouze polovinou „umění hovořit“ – teprve ten, kdo ovládá umění podtextu, se stává profesionálním řečníkem. Podtext je řečníkova skrytá a nejsilnější zbraň.
  • Frázování mluvy – vyjadřuje strukturu myšlení.
  • „Tajemství“ rychlého učení bez velké časové investice – krátká cesta, ale s velkým nárokem na koncentraci.
  • Extrémního používání hlasu při dodržování hlasové hygieny.
  • Závěrečný souhrn a možnosti dalšího rozvoje.

Certifikát, který účastníci po absolvování kursu obdrží, prokazuje zvýšení jejich profesní kvalifikace.