Pětidenní kurz

„Cesta k profesionální kvalitě“

Pětidenní pobyt v přírodním prostředí v kraji pod Ještědem, (s možností zajištění ubytování a stravování), napomůže tomu, abyste ve čtyřiceti hodinách svůj mluvní projev trvale zkvalitnili.

ZÁKLADNÍ TÉMATA JEDNOTLIVÝCH DNŮ:

1. den: Nahrávka úvodní úrovně mluvy jednotlivých účastníků, seznámení se Sedmerem (proklik)
2. den: Sedmero – dýchání při tvorbě vokálů a konsonant
3. den: Sedmero – barva hlasu, dynamika, tempo
4. den: Technika čtení neznámého textu, tréma a hlasová hygiena, Práce s podtextem slov, slovní asociace, barvité vyprávění
5. den: Sólová prezentace pohádkového textu, nahrávka mluvy jednotlivých účastníků, porovnání se vstupními nahrávkami, zhodnocení úrovně zvládnutých mluvních dovednosti

POKROČILEJŠÍ TÉMATA  

  • Projev využívající všechny hlasové rejstříky, směrem k projevu hereckému.
  • Vlastní vystoupení s dětmi na besídkách a dalších školních akcích, nové možnosti inscenování dětských představení
  • Extrémní používání hlasu při dodržování hlasové hygieny.
  • Frázování mluvy – vyjadřuje strukturu myšlení.
  • Podtext pozměňuje slovníkový význam slov. Srozumitelná a znělá mluva – to by měla být samozřejmost; je však pouze polovinou „umění hovořit“ – teprve ten, kdo ovládá umění podtextu, se stává profesionálním řečníkem. Podtext je řečníkova skrytá a nejsilnější zbraň.
  • Tajemství“ rychlého učení bez velké časové investice – krátká cesta, ale s velkým nárokem na koncentraci.
  • Závěrečný souhrn a možnosti dalšího rozvoje.

Certifikát, který účastníci po absolvování kurzu obdrží, prokazuje zvýšení jejich profesní kvalifikace.

Cena: 9570 Kč