Publikace

Učímě děti mluvit a vyprávět aneb Sedmero pohádek o sedmi kouzelnících (2014)
Herní pojetí rétoriky s řadou audio a video metodických nahrávek.
Publikace vyšla v nakladatelství Albatros.

Mluva jako obtisk osobnosti (2013)
Učebnice pro doktorandy přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
+ DVD metodické výukové nahrávky – audio i video.
V této publikaci je poměr mezi cvičeními a metodickým výkladem v rovnováze.

Skripta i DVD si můžete objednat e-mailem na kontaktní adrese.

Čeština pro Čechy (2010)
Studijní texty pro studenty pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
+ CD metodické výukové nahrávky
Jedná se o velmi rozsáhlý soubor konkrétních cvičení, která jsou slovně popsána v textu publikace a každé doprovází nahrávka. Metodická vysvětlení jsou stručná.

Skripta i CD si můžete objednat e-mailem na kontaktní adrese.

Herecké techniky a zdroje herecké tvorby (2003, 2012)
Rétorika a řečnické vystupování na veřejnosti v širších souvislostech. Příručka je oblíbená mezi adepty přijímacích zkoušek na divadelní fakulty a také mezi amatérskými divadelníky.
Vydala Pražská scéna v roce 2012 již ve druhém vydání.
K dostání v knihkupectvích.
Můžete si objednat e-mailem na kontaktní adrese.

Lidské tělo – inspirace a nástroj dramatického projevu (1973)

Praha 1973, Ústav pro kulturně výchovnou činnost.
Popis metodiky pohybového divadla Křesadlo. V roce kruté normalizace to byl u nás jediný soubor tohoto žánru, který se programově inspiroval pojetím herecké práce v duchu experimentů polského režiséra Jerzy Grotowského.