Metoda

Výuka je založena na pojetí, že lidský hlas je specifickou formou hudebního dechového nástroje:

 • Dech je základním materiálem pro vytvoření zvuku lidského hlasu.
 • Hlasivky rozeznívají subtilní tón,  který tělesné rezonátory zesilují.
 • V ústech pak vytvořený zvuk získává podobu artikulovaného slova.

Hudebníci uvádějí začátečníky do světa hudby „Orffovým Schulwerkem“. My nabízíme mluvní techniky uspořádané do Sedmera, srovnatelného s Orffovou metodou.

Naše Sedmero je sedm pravidel a výzev –  které vymezují  cestu ke správné mluvě. Když se jimi začnete řídit, vaše mateřština zazní v plné srozumitelnosti a bude příjemná na poslech.

SEDMERO
1.   Princip správného dýchání při mluvě
2.   Délka samohlásek
3.   Technika výslovnosti samohlásek
4.   Princip dýchání a výslovnosti souhlásek na konci slova
5.   Technika výslovnosti souhlásek ve shluku uvnitř slova
6.   Barva hlasu, tempo a dynamika
7.   Souhrn všech technických prvků při vyprávění

 • V pokročilých typech kurzů se pravidly a požadavky Sedmera zabýváme obšírněji a do větší hloubky.
 • Metoda nabízí cestu k profesionálnímu zvládnutí mluvního projevu herce, hlasatele či moderátora.

Dílčí témata mluvní průpravy

 1. Dýchání  –   nezbytná podmínka života  –  a také předpoklad pro srozumitelnou řeč
 2. Jak rozeznít svůj hlas  –  procvičováním vokálů  (samohlásek)
 3. Aby mně lidé rozuměli  –  procvičování konsonant  (souhlásek)
 4. Sedmero srozumitelné a příjemně znějící mluvy  –   základní pravidla
 5. Frázování mluvy  –  vyjadřuje strukturu myšlení
 6. Tréma a hlasová hygiena
 7. Umění vyprávění a předčítání příběhů
 8. Umění vybavovat si slova  –  slovní asociace a bdělé snění
 9. Řeč  úst a řeč těla
 10. Argumentační trénink z průpravy manažerů
 11. „Tajemství“ rychlého učení bez velké časové investice  –  krátká cesta, ale s velkým nárokem na koncentraci
 12. Podtext  –  prostupuje všechny zmíněné zřetele mluvní průpravy a je rozhodující pro konečný a celkový dojem řečového projevu. Podtext pozměňuje slovníkový význam slov. Srozumitelná a znělá mluva  –  to by měla být samozřejmost. Ta je pouze polovinou „umění hovořit“. Teprve ten, kdo ovládá působení podtextu, se stává profesionálním řečníkem. Podtext je řečníkovou skrytou a nejsilnější zbraní.
 13. Závěrečný souhrn  –  a možnosti dalšího rozvoje řeči.