O škole

K češtině máme „láskyplný, vlastenecko-obrozenecký vztah“. Proto se pokoušíme přispět k tomu, aby naše mateřština dále nedegenerovala pod přívalem každodenních ledabylostí, ale aby skutečně zněla.
Ať nám dar řeči slouží ke skutečně věcnému dorozumívání  –  ať zvučnou češtinou mluví naši manažeři, politici, advokáti, „koučové životních zmatků“ i „koučové sportovních her“, ať ve školách všech stupňů nezaslechneme ani hlasy řezavé ani tiché hlásky uspávačů hadů!
A proč by neměla mluvit na úrovni i prodavačka v obchodě a policista při silniční kontrole?
Hlavně mluvme srozumitelně.
Srozumitelně „po sluchu“ i „po duchu“.
My lidé jsme byli řečí obdarováni nejen kvůli věcnému sdělování, ale také pro potěchu, když se řeč rozezní a plyne rytmicky.
Po jednom semináři kultury řeči mne potěšila věta studentky: „A teď mám pocit, jako bych vyšla z domova v nových šatech“.
Nechcete si i vy obléknout pohodlný a šik oblek?

Václav a Karol Martincovi