Metoda

Výuka je založena na pojetí, že lidský hlas je specifickou formou hudebního dechového nástroje.

Hledáme vazbu mezi zpěvem a mluvou.

  • Dech je základním materiálem pro vytvoření zvuku lidského hlasu.
  • Hlasivky rozeznívají subtilní tón,  který tělesné rezonátory zesilují.
  • V ústech pak vytvořený zvuk získává podobu artikulovaného slova.

Hudebníci uvádějí začátečníky do světa hudby „Orffovým Schulwerkem“.

My nabízíme mluvní techniky uspořádané do „Sedmera“, srovnatelného s Orffovou metodou.