Lektoři

Autor metodiky

Doc. Mgr. Václav Martinec

  • 1959 – absolvoval divadelní fakultu AMU v Praze – katedru herectví
  • 1968 – herec a tanečník Laterny magiky na světové výstavě v Montrealu
  • 1973 – založil experimentální soubor pohybového divadla Křesadlo
  • 1975 – 09 – choreograf a režisér ve svobodném povolání
  • 1990 – 93 – ředitel „Divadla-M“ v Českých Budějovicích
  • 1993 – 03 – učitel herectví a mluvy na divadelní fakultě JAMU v Brně
  • 1996 – habilitační práce  a jmenování docentem
  • 2004 – založil soukromé divadelní učiliště Ateliér herectví Václava Martince
  • 2006 – na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové učil předměty Kultura řeči a Dějiny divadla
  • od roku 1973 – vedoucí stovek hereckých dílen u nás i v zahraničí

Publikace

Učíme děti mluvit a vyprávět aneb Sedmero pohádek o sedmi kouzelnících (2014)
Herní pojetí rétoriky s řadou audio a video metodických nahrávek.
Publikace vyšla v nakladatelství Albatros.

Mluva jako obtisk osobnosti (2013)
Učebnice pro doktorandy přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Herecké techniky a zdroje herecké tvorby (2003, 2012)
Pražská scéna již ve druhém vydání.

Mluvená mateřština (Albatros, 2017)

Čeština pro Čechy 2021 (vlastním nákladem)

text učebnice v elektronické podobě vám zašleme po dohodě s autorem: v.martinec@volny.cz, mobil 606 751 682

Další lektoři

Ve širším počtu lektorů pracujeme při skupinových kurzech, které přizpůsobujeme zájmu účastníků.

Lektoři kromě svého vysokoškolského vzdělání prošli náročným hlasovým a mluvním výcvikem Doc. Václava Martince a ovládají Martincovu mluvní metodu na profesionální úrovni.

Mgr. Marie Hodinářová

MgA. Karol Martincová

Bc. Růžena Tesařová