Půldenní kurz

„Ahááá, tak se má tedy mluvit!“

OBECNÉ INFORMACE:

  • Účastníci kurzu absolvují 4 hodiny mluvní průpravy.
  • Ve skupině bude 7−14 osob (zúčastní-li se kurzu více než sedm osob, bude přítomen další lektor).
  • Dostanete CD s nahrávkami všech vašich mluvních projevů i s nahraným hodnocením lektora po každém vašem pokusu.
  • Dostanete cvičné texty, se kterými jste během kurzu pracovali, s řadou dalších cvičení, která si pak můžete doma sami zkoušet a opakovat.

NÁPLŇ KURZU

  • Prakticky se přesvědčíte o nezbytnosti intenzivního dýchání, které ovlivňuje znělost hlasu, ale i výslovnost a také spád vaší mluvy.
  • Každému účastníkovi semináře lektor doporučí, jak by měl svoji mluvu dále kultivovat.