Pro rodiče s dětmi

„Čtení pohádek v krkonošské chalupě za pecí“

Dítě zvládá mateřský jazyk nikoliv školním učením, ale především napodobováním vzorů. Jste pro svoje dítě po mluvní stránce následováníhodným vzorem?
Dospělí by měli dětem číst a vyprávět pohádky – ať už jako rodiče svým dětem, nebo jako tety a strýčkové dětem „vypůjčeným“. Vývoj dítěte a vytváření jeho morálního základu ovlivňují nejen samotné pohádkové příběhy, ale stejně silně působí i vztah k člověku, který bájné a fantazijní děje dítěti čte nebo je vymýšlí a vypravuje. Citové působení na dětského posluchače spočívá i v hudební kvalitě mluvy vypravěče. Ta působí dlouhodobě a hluboce, protože ji člověk přijímá podprahovými cestami.
Pro dítě má nesmírnou cenu pouhá skutečnost, že si táta s mámou udělali čas, který věnují jenom jemu. Vaše předčítání je pro dítě daleko vyšší citovou hodnotou než pohádky reprodukované z nahrávek, byť třeba těmi nejlepšími umělci.

Tento mezigenerační program realizujeme v několika formátech:

1. individuálně:

  • časový rozsah i místo si vzájemně dohodneme

2. ve skupině:

  • půldenní seminář
  • víkendový seminář
  • týdenní seminář, s pobytem v letní přírodě

Na dospělé klademe značné požadavky. Nejde jenom o to, aby jejich mluva byla „vzorová“, ale je třeba zvládnout i základní postupy mluvní pedagogiky, aby pak mohli doma s dětmi formou hry mluvní cvičení opakovat a citlivě je opravovat.

V době, kdy budeme s dospělými probírat elementární mluvní pedagogiku, bude s jejich dětmi pracovat ve vedlejším sále jiný lektor.

Tento projekt je naším příspěvkem k celostátní akci Celé Česko čte dětem.