Celodenní kurz

„Začínám dýchat, začínám znít!“

OBECNÉ INFORMACE

  • Účastníci kurzu absolvují 8 hodin mluvní průpravy.
  • Ve skupině bude 7−14 osob (zúčastní-li se kurzu více než sedm osob, bude přítomen další lektor)
  • Dostanete CD s nahrávkami všech svých mluvních projevů i s nahraným hodnocením lektora po každém vašem pokusu.
  • Dostanete cvičné texty, se kterými jste během kurzu pracovali, s řadou dalších cvičení, která si můžete pak doma sami zkoušet.
  • Certifikát, který účastníci po absolvování kurzu obdrží, prokazuje  zvýšení jejich profesní kvalifikace.

NÁPLŇ KURZU

  • Podrobně se seznámíte se Sedmerem srozumitelné a příjemně znějící mluvy.

Sedmero:
1.   Princip správného dýchání při mluvě
2.   Délka samohlásek
3.   Technika výslovnosti samohlásek
4.   Princip dýchání a výslovnosti souhlásek na konci slova
5.   Technika výslovnosti souhlásek ve shluku uvnitř slova
6.   Barva hlasu, tempo a dynamika
7.   Souhrn všech technických prvků při vyprávění

  • Podrobně probereme dvě metodické řady průpravných cvičení, a to: Od dýchání ke zpívanému tónu  a  Od zpěvu k mluvě. Tato elementární cvičení vylepší váš dosavadní způsob mluvy.
  • Každému účastníkovi semináře lektor doporučí, jak by měl svoji mluvu dále kultivovat.