Kurzy pro veřejnost

Kurzy mluvní průpravy pro veřejnost pořádáme pro skupiny sedmi nebo čtrnácti osob. Hudebníci uvádějí začátečníky do světa hudby Orffovým Schulwerkem. My nabízíme mluvní techniky uspořádané do Sedmera, srovnatelného s Orffovou metodou. Naše Sedmero je sedm pravidel a výzev, které vám zprostředkují cestu ke správné mluvě. Až se jimi začnete řídit, vaše mateřština zazní v plné srozumitelnosti a bude příjemná na poslech. V pokročilých typech kurzů se zabýváme pravidly a požadavky Sedmera obšírněji a do větší hloubky. Pro vytrvalé studenty metoda nabízí cestu až k profesionálnímu zvládnutí mluvního projevu herce, hlasatele či moderátora.

Formáty kurzů:

Místa konání kurzů:

  • v centru Prahy, na Vinohradech, v Korunní 35
  • v krajině pod Ještědem (pobytový kurz)