Kurz pro dospělé

Čestina pro Čechy − aby mateřština zněla jasně a srozumitelně

Kurzy vede doc. Mgr. Václav Martinec.

UVĚDOMTE SI, ŽE ZPŮSOB, JAK MLUVÍTE, OVLIVŇUJE VÁŠ ŽIVOT − PROFESNÍ I OSOBNÍ.

Když budete jasně a srozumitelně hovořit:

 • Budete oblíbeným partnerem – v práci i ve společnosti.
 • Vaše mluva vám otevře nové profesní i společenské možnosti.

Když je vám špatně rozumět:

 • Dorozumívání s vámi je pro vaše okolí obtížné a náročné.
 • Poruchové dorozumívání zatěžuje profesní i lidské vztahy.

CO SE V KURZU NAUČÍTE A ČEHO SE ZBAVÍTE?

 • Osvojíte si techniky, po kterých se váš hlas rozezní jasně a srozumitelně.
 • Odstraníte si svoje hlasové a artikulační nedostatky.
 • Váš hlas získá barevnost, která přitahuje pozornost posluchačů.
 • Zbavíte se ostychu vystupovat na veřejnosti.
 • Lehký problém se zadrháváním vám pomůžeme odstranit.
 • Naučíte se přehledně číst zcela neznámý text.
 • Naučíte se rychle nastartovat svoje řečové dovednosti.

Jednorázové setkání: 1 500 Kč / 1 hodina

 • Konzultace a rozbor předvedeného mluvního projevu.
 • Doporučení, jak dále rozvíjet svoji mluvu.

Základní kurz: 7 800 Kč

 • Kurz začne hodinovým osobním setkáním.
 • V ceně kurzu získáte učebnici mluvního projevu o stovce stran.
 • Kurz je založen na kombinaci kurzu pro samouky a kromě vstupní hodinové konzultace s lektorem ještě s třemi dvouhodinovými konzultacemi – tedy (1 + 2 + 2 + 2). V konzultacích rozebereme a opravíme mluvu, kterou jste samostatně zvládli podle popisu v učebnici.
 • Získáte základní orientaci ve všech oblastech mluvního projevu.
 • Studijní program bude rozložen do přibližně tří měsíců (individuální časová domluva).
 • Jedině pravidelným hlasovým a mluvním tréninkem si osvojíte potřebné řečové návyky. Hledejte v sobě odhodlání a sílu ke krátkým, ale pravidelným tréninkům!

 

Obsah učebnice je zároveň studijním plánem kurzu.

ČEŠTINA PRO ČECHY
KURZ UMĚNÍ MLUVIT

Kurz obsahuje čtyři díly s popisem mluvních technik.

A) KURZ SROZUMITELNÉ A JASNĚ ZNĚJÍCÍ MLUVY

A) Řeč a vývoj lidského rodu
B) Řeč jako tělesný a duchovní projev osobnosti
D) Metodika výuky – SEDMERO SROZUMITELNÉ A JASNĚ ZNĚJÍCÍ MLUVY
     SEDMERO SROZUMITELNÉ A JASNĚ ZNĚJÍCÍ MLUVY
     1) Dýchám energicky
     2) Rozlišuji dlouhé a krátké slabiky – kvantitu vokálů.
     3) Ústa otevírám podle vokálů Í É Á Ó Ú – podle kvality vokálů.
     4) Konzonantní koncovky nechávám v ústech vybuchovat.
     5) Nechávám vybuchovat i konsonanty uvnitř slov.
     6) Zvukomalebnost řeči – interpretace slov
     7) Herecké minimum
E) Jak si udržím a prohloubím řečovou kondici získanou v kurzu?
F) Přehledovka – Svěží mateřština v úhrnu na čtyřech stranách

B) BÁSNICKÉ TEXTY K VYPRÁVĚNÍ

A) Pohádky
B) Verše
C) Próza
D) Monology

C) ROZVOJ HLASOVÉHO PROJEVU FORMOU HRY

A) Diluviální rétorika a propast mezi ní a dnešní mluvou
B) Miminkovská rétorika
C) Detailní prvky přesné výslovnosti

D) DOROZUMÍVÁME SE ZVUKEM SLOV

A) Myšlenkové parťáctví
B) Drobná osobní přispění k rozvoji mluvy
C) Jak dál?