Základní mluvní balíček

OBECNÉ INFORMACE

 • 5 setkání/lekcí v rozsahu jedné až tří hodin.
 • Lekci uzavíráme, když probírané řečové dovednosti pochopíte a přesně je zopakujete.
 • Tímto kurzem reagujeme na předchozí seznamovací lekci, ve které konstatujeme vaše mluvní dispozice i problémy.
 • Řečové dovednosti si trvale osvojíte, když si probíranou látku budete sami doma opakovat.

NÁPLŇ

 • Seznámení se Sedmerem příjemně znějící a srozumitelné mluvy.
 • Prakticky se přesvědčíte o nezbytnosti intenzivního dýchání, které ovlivňuje nejen znělost hlasu, ale i výslovnost a také spád vaší mluvy.
 • Tento způsob dýchání si plně osvojíte.
 • Budeme pracovat na mluvní interpretaci odborné přednášky, kterou můžete uplatnit ve své profesi.
 • Případně se můžeme věnovat i přednesu uměleckého textu.
 • Dostanete cvičné texty, se kterými budeme pracovat během kurzu, a řadu dalších cvičení.
 • S těmi můžete pak doma sami pracovat a udržovat si získanou mluvní kondici.

HODNOCENÍ

 • Elementární řečové dovednosti, které si během pěti setkání osvojíte, zřetelně zkultivují vaše vystupování ve společenském životě.
 • Pro zvládnutí mluvy na úrovni, kterou vyžadují profese, ve kterých hovoříte na veřejnosti, či na pracovních poradách k zaměstnancům, bude zapotřebí v rétorickém školení pokračovat.

CENA: 6 000 Kč (možnost slevy pro studenty)