Velký mluvní balíček

OBECNÉ INFORMACE

 • Kurs v rozsahu deseti setkání může být pokračováním předchozího Základního mluvního balíčku nebo i samostatným celkem.
 • Čas lekcí je v rozsahu jedné až tří hodin.
 • Každé setkání uzavíráme teprve, když probírané řečové dovednosti doopravdy zvládnete.

 NÁPLŇ

 • V tomto navazujícím kursu si mluvní dovednosti Sedmera srozumitelné mluvy plně osvojíte:

1.   Princip správného dýchání při mluvě
2.   Délka samohlásek
3.   Technika výslovnosti samohlásek
4.   Princip dýchání a výslovnosti souhlásek na konci slova
5.   Technika výslovnosti souhlásek ve shluku uvnitř slova
6.   Barva hlasu, tempo a dynamika
7.   Souhrn všech technických prvků při vyprávění

 • Podrobně probereme dvě metodické řady průpravných cvičení, a to:

–  Od dýchání ke zpívanému tónu

–  Od zpěvu k mluvě

Tato cvičení vylepší váš dosavadní způsob mluvy.

 • Soustředíme se také na rozvoj diferenčního slyšení, které je podmínkou trvalejšího zkvalitnění mluvy.
 • Hlasová hygiena a využití trémy jako zdroje energie.

HODNOCENÍ

Co se v kurzu naučíte?

 • Rozezníte svůj hlas. Svou mluvou ovládnete každý prostor bez mikrofonu.
 • Nikdo si nebude stěžovat, že je vám špatně rozumět.
 • Ovládnete širokou paletu hlasových rejstříků. To je klíč k citové působivosti vaší řeči.
 • Naučíte se bleskově orientovat v neznámém textu. Pak jej můžete hned napoprvé s výrazem předčítat.
 • Rozšíříte si slovní zásobu. Slova se vám budou pohotově vybavovat a v debatě budete přesvědčivě argumentovat.

A co se odnaučíte?

 • Odnaučíte se mluvit nedbale a slova jenom cedit skrz zuby.
 • Přestanete mluvit zbrkle a drmolivě.
 • Nebudete už mluvit jako uspávač hadů.
 • Zapomenete, co je to hlasová indispozice.
 • Bude zkvalitnění mluvního projevu trvalé?
 • To bude ve vašich rukou  –  záleží na tom, jak často budete využívat cestovní nahrávky a metodické texty, které u nás získáte.

CENA: 10 500 Kč (možnost slevy pro studenty)