Rozšířený mluvní balíček

OBECNÉ INFORMACE

 • 20 setkání v rozsahu jedné až dvou hodin.
 • Délku lekcí určuje chvíle, když si jednotlivé řečnické praktiky přisvojíte.
 • Soustavné domácí procvičování probírané mluvní techniky je nezbytné. Patří k profesním nárokům oborů, do kterých chcete vstoupit.
 •  Průběh a náplň jednotlivých hodin individuálně přizpůsobíme začátečníkům i pokročilým studentům.
 • Tento rozsáhlý kurz koncipujeme jako přípravu ke konkurzu na místo hlasatele, moderátora či tiskového mluvčího.
 • Případně i jako průpravu hereckou.

NÁPLŇ
Na této úrovni se dopracujete ke spontánnímu zvládnutí korektní mluvy.
Další zaměření jazykového a slovního školení podřídíme vašemu směřování k určité profesi a vašemu výběru z nabídky:

 • Frázování mluvy – vyjadřuje strukturu myšlení.
 • Předčítání pracovního textu a blesková orientace v neznámém textu při předčítání
 • Slovní asociace – cvičení na rozšiřování aktivní slovní zásoby a pohotové vybavování slov
 • Interpretace profesně odborného textu – ten vyžaduje přehledné členění mluvy a věcné zabarvení hlasu. Na rozdíl od přednesu prózy či veršů – s důrazem na emocionalitu a bohaté hlasové zabarvení
 • Pohotové odpovědi na obtížné otázky při tiskové konferenci či obchodní prezentaci firmy
 • Moderování konference a jednání mezi několika subjekty

POKROČILEJŠÍ TÉMATA

 • Podtext pozměňuje slovníkový význam slov. Srozumitelná a znělá mluva – to by měla být samozřejmost; je však pouze polovinou „umění hovořit“ – teprve ten, kdo ovládá umění podtextu, se stává profesionálním řečníkem. Podtext je řečníkova skrytá a nejsilnější zbraň.
 • „Tajemství“ rychlého učení bez velké časové investice – krátká cesta, ale s velkým nárokem na koncentraci.
 • Řeč úst a řeč těla
 • Extrémní používání hlasu při dodržování hlasové hygieny

HODNOCENÍ
Svoje uplatnění v profesi chápejte jako ohodnocení předchozího studijní úsilí.

CENA: 20 000  Kč (možnost slevy pro studenty)