Jednorázový mluvní balíček

OBECNÉ INFORMACE:
– rozsah 1 až 2 hodiny (než zodpovíme vaše otázky)

NÁPLŇ LEKCE:

  • Rozbor úrovně vaší mluvené mateřštiny z hlediska dýchání, znění a artikulace.
  • Kvalita vašeho projevu z hlediska jazykového.
  • Vstupní úroveň mluvy každého studenta natáčíme. Když se rozhodnete v mluvní průpravě pokračovat, budete mít objektivní měřítko svého řečnického vývoje.
  • Zodpovíme vaše dotazy k možnostem mluvní průpravy.

HODNOCENÍ:

  • Sdělíme vám, jakou profesi byste mohli  –  při současné úrovní vašeho vyjadřování  –   zastávat.
  • Doporučíme vám, jakým způsobem můžete dál rozvíjet dobrý zvuk své mateřštiny.

CENA: 1.250,- (možnost slevy pro studenty)