Individuální výuka

Toto pojetí výuky umožňuje – vzhledem k vloženému času   –  intenzivnější a rychlejší postup.  Jednotlivec pak ale nemá možnost využívat dynamiku skupiny – jisté formy pracovní euforie. Forma výuky ve dvojicích nabízí jistý kompromis mezi skupinovou a individuální výukou. Individuální mluvní průprava umožňuje soustavnější využívání audio i videonahrávek, poučit se ze sledování a rozboru záznamů.

Místo konání kurzů:

Praha 2, Římská 27  (oblast náměstí Míru)

Certifikát

Obdržíte po absolvování kursu. Vyjadřuje zvýšení vaší profesní kvalifikace.