Firemní výuka

Trvání kurzů:

  • Celodenní
  • Dvoudenní
  • Týdenní
  • podle požadavků zájemce

 Místo konání kurzů:

  • studio ITAKA, Korunní 35, Praha 2
  • Rodinný penzion v malebném kraji pod Ještědem
  • Kurz můžeme realizovat ve vašich prostorách.

Náplň kurzů:

  • Základní mluvní průprava je založena na technikách mluvního Sedmera.
  • Zvládnuté mluvní dovednosti bezprostředně aplikujeme v modelových řečnických situacích a v úkolech, které jsou, nebo mohou být pracovní náplní vašich zaměstnanců.

 Pokročilejší náplň:

  • přednáška s elektronickou prezentací,
  • vedení obchodního dialogu
  • pohotové odpovědi na obtížné otázky při tiskové konferenci či obchodní prezentaci firmy
  • moderování profesního jednání mezi několika subjekty
  • předčítání pracovního textu a blesková orientace v neznámém textu při předčítání, řeč úst a řeč těla
  • konverzace při občerstvení  –  situace, při kterých neformální lidské jednání může mnohdy pozitivně ovlivnit obchodní jednání

Máte pocit, že nemáte „charisma“, a proto nemůžete být úspěšní?
Existuje cesta, jak se k této žádoucí vlastnosti přiblížit  –  být svobodný, být za všech okolností sám sebou.  A k tomu nezbytně patří i několik dovedností. Vedle slušného chování, respektování pravidel etikety, zájmu o společenské a kulturní dění značnou roli hraje i úroveň vašeho mluvního projevu. Charisma je projev ucelené osobnosti. A za stav své osobnosti zodpovídáme každý sám a máme možnost jej ovlivňovat.

  • I další náplň kurzu můžeme přizpůsobit požadavkům vašeho profesního zaměření.
  • Certifikát, který účastníci po absolvování kurzu obdrží, potvrzuje zvýšení jejich profesní kvalifikace.
  • Jako bonus pro zaměstnance můžeme uspořádat kurz pro rodiče s dětmi v rámci akce Celé Česko čte dětem.