Dvoudenní kurz

 „Trvalejší zkvalitnění mluvy“

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Účastníci kurzu absolvují 16 hodin mluvní průpravy.
 • Ve skupině bude 7−14 osob ( zúčastní-li se kurzu více než sedm osob, bude přítomen další lektor)
 • Jako doplněk kurzů dostanete cestovní CD s nahranými cvičebními texty.
 • Certifikát, který účastníci po absolvování kurzu obdrží, prokazuje  zvýšení jejich profesní kvalifikace.

NÁPLŇ KURZU

 • Probereme  velmi podrobně  pravidla a výzvy Sedmera.
 • Soustředíme se také na rozvoj diferenčního slyšení, které je podmínkou trvalejšího zkvalitnění mluvy.
 • Práci ve skupině kombinujeme se sólovou prací jednotlivců; tu natáčíme a potom společně s celou skupinou rozebíráme.

Co se v kurzu naučíte?   

 • Rozezníte svůj hlas. Svou mluvou ovládnete každý prostor bez mikrofonu.
 • Nikdo si nebude stěžovat, že je vám špatně rozumět.
 • Ovládnete širokou paletu hlasových rejstříků. To je klíč k citové působivosti vaší řeči.
 • Naučíte se bleskově orientovat v neznámém textu. Pak jej můžete hned napoprvé předčítat s výrazem.
 • Rozšíříte si slovní zásobu. Slova se vám budou pohotově vybavovat a v debatě budete přesvědčivě argumentovat.

A co se odnaučíte?

 • Odnaučíte se mluvit nedbale a slova jenom cedit skrz zuby.
 • Přestanete mluvit zbrkle a drmolivě.
 • Nebudete už mluvit jako uspávač hadů.
 • Zapomenete, co je to hlasová indispozice.

Bude zkvalitnění mluvního projevu trvalé?

 • To je ve vašich rukou – bude záležet na tom, jak často budete využívat cestovní CD a metodické texty, které u nás získáte.