Doc. Václav Martinec

 

 • 1959 – absolvoval divadelní fakultu AMU v Praze – katedru herectví
 • 1968 – herec a tanečník Laterny magiky na světové výstavě v Montrealu
 • 1973 – založil experimentální soubor pohybového divadla Křesadlo
 • 1975 – 09 – choreograf a režisér ve svobodném povolání – 153 inscenací jako režisér a 85 choreografií
 • 1990 – 93 – ředitel „Divadla-M“ v Českých Budějovicích
 • 1993 – 03 – učil herectví a mluvu na divadelní fakultě JAMU v Brně
 • 1996 – habilitační práce  a jmenování docentem
 • 2004 – založil soukromé divadelní učiliště Ateliér herectví Václava Martince
 • od roku 2006 – učí na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové předměty Kultura řeči a Dějiny divadla
 • od roku 1973 – vedoucí stovek hereckých dílen a kurzů mluvní průpravy
 • 2010 – 12 – vedl grant financovaný ze strukturálních fondů EU, zaměřený na výchovu lektorů mluvní průpravy
 • 2012 – 14 – na Hradecké  univerzitě  dokončuje grant  “Dějiny divadla v obrazech“  s vazbou  na kulturu řeči v jednotlivých divadelních epochách.
 • 2014 – 15 – pracujeme na rozsáhlém grantu ministerstva školství,  zaměřeném na mluvně pedagogické vzdělání učitelek mateřských škol. Nejprve budeme kultivovat mluvu třiceti pěti, posléze sto sedmdesáti pěti učitelek. Cílem je, aby následovně pozitivně ovlivnily mluvní úroveň dvou tisíc dětí ve věku, kdy jsou jazykově nejvnímavější a spontánně tvořivé.